Målet

Målet

Målet är det som ni jobbar för i din organisation. Ibland blir målet otydligt eller dolt bakom för många lager av strategier, planer och budgetar. Andra gånger måste målet helt ändras p.g.a. förändrade verksamhetsförutsättningar eller t.o.m. för att det gamla målet är nått. Vi hjälper dig med att staka ut vägen till framtiden och ta fram en strategi som gör att du kommer dit.

Vi hjälper företag med:

  • Affärsplan, att på ett strukturerat sätt beskriva nuläget, ställa upp mål och definiera de nödvändiga aktiviteterna.
  • Systematiskt strategiarbete, att utveckla och implementera ett arbetssätt som säkerställer att organisationen gör en verksamhetsplan, arbetar enligt den, följer upp resultaten samt inför en process för kontinuerliga förbättringar.
  • Beslutsunderlag, inför strategiska val som har stor påverkan på hela organisationens fortsatta tillvaro. Ett typiskt exempel är att samla in data och göra beslutsunderlag inför valet att endera sälja ett företag eller fortsätta i egen regi.