Styrelseutvärdering

Styrelsen representerar och bevakar ägarnas intressen och bör ha kompetens att fatta avgörande strategiska beslut för verksamheten. Styrelsens ordförande är förpliktigad till att säkerställa att styrelsen innehar kompetens och består av en sammansättning som möjliggör detta. Som stöd i detta arbete kan du som styrelseordförande använda dig av en styrelseutvärdering. Målet med utvärderingen är att den ska ge dig en bild av styrelsen som helhet, endera för att bekräfta dess tillräckliga sakkunskap och branschkännedom eller för att identifiera eventuella kompetensgap. Genom styrelseutvärderingen skapas också en kultur av reflektion och utvärdering av styrelsens arbetssätt, som kommer stärka er anpassningsförmåga och flexibilitet, samt rusta er inför framtidens utmaningar.