Rekrytering

Vi erbjuder två huvudsakliga varianter av rekrytering; direktsökning och öppen sökning / annonsering.

 

Direktsökning

Vid direktsökning är vårt jobb att hitta kandidater som matchar kravprofilen, och som själva inte sökt tjänsten. Kandidaterna identifieras främst via våra egna kontaktnätverk, via vår databas och genom internetsökningar.

Öppen sökning och direktsökning utesluter inte nödvändigtvis varandra, i vissa fall kan en kombination av båda vara en vinnande strategi i framtagandet av kompetenta kandidater som matchar den uppsatta kravprofilen.

Vi rekommenderar direktsökning i bl.a. följande situationer:

  • Då vakansen inte kan offentliggöras av olika orsaker, t.ex. konkurrens
  • Då det finns väldigt få lämpliga personer för uppgiften
  • Då ni endast vill nå en specifik målgrupp

Fördelar med direktsökningar:

  • Sökningen når personer som inte aktivt söker jobb själva
  • Effektiv tidsanvändning
  • Fokus på kvalitet

Öppen sökning / Annonsering

En öppen sökning innebär att positionen utannonseras. Vilka kanaler som används beror på situationen och dina önskemål som kund.

Second opinion

Har ni kommit långt i utvärderingen av kandidaterna till en tjänst, men kan inte bestämma er för vilken av slutkandidaterna som motsvarar era behov bäst? Vi kan stötta er genom att gå igenom kravprofilen, utvärdera kandidaterna och förse er med ett kvalificerat beslutsunderlag.

Situationsanalyser

Innan vi startar en utvärderings-, rekryterings-, eller utvecklingsprocess, säkerställer vi alltid en tydlig förståelse av situationen. Tillsammans med er reder vi ut situationen och behovet, och ser därefter till att ta fram de mest lämpliga lösningarna. Ibland kan det stå klart att något behöver göras, men ni är osäkra på vad, och även i sådana situationer kan det vara till fördel att inleda med en situationsanalys för att kunna reda ut vilka åtgärder som behövs och därefter genomföra dem fullhjärtat.