JNT – Organisation och Ledarskap

JNT – Organisation och Ledarskap

”Jag jobbade senast med A-zeta gänget inom utveckling av organisation och rekrytering av nyckelpersoner. Uppdraget utfördes effektivt enligt projektplan och jag är väldigt nöjd med resultatet”

Maria Höglund, VD på JNT

https://www.jnt.fi/