HSJ – Affärsutveckling

HSJ – Affärsutveckling
  • Nulägesanalys
  • Marknads- och konkurrentanalys
  • Försäljningsplan samt start av implementering  inklusive Coaching av försäljare
  • Affärsplan, Vision och Affärsidé

HSJ Products Ab

www.hsj-products.fi