Personuppgifter

Om hanteringen av personuppgifter:
I samband med att ni laddar ner dokument från vår hemsida, uppges namn, företag, e-postadress och telefonnummer. Samtidigt lämnar ni också ert samtycke till att A-zeta consulting inför era personuppgifter i vårt kundregister. Personuppgifterna överlåts ej till tredje part.
Ifall ni har frågor angående sparande av personuppgifter, vänligen kontakta Janina Björk på telefonnummer: +358 44 527 1293 eller via e-mail till janina.bjork@a-zeta.com

Vill ni radera era personuppgifter?
Ni kan begära att era personuppgifter raderas ur vårt kundregister. Skicka ett e-mail till info@a-zeta.com och skriv som rubrik ”Radera personuppgifter”. I mailet måste ni ange samma uppgifter som då ni laddade ner ett dokument, dessa behövs för att vi ska kunna verifiera att rätt person raderas ur kundregistret.