Om oss

Sedan grundandet 2015 stöder A-zeta Consulting organisationer och människor som vill växa och utvecklas. A-zeta Consulting jobbar med olika ledare, ledningsgrupper och styrelser, nationellt som internationellt. Vi värnar om vårt österbottniska arv, och detta blir synligt i våra värderingar och arbetssätt.

Vår målsättning är att erbjuda högkvalitativa rekryterings- och utvecklingstjänster till organisationer inom både privat och offentlig sektor internationellt, men med fokus på Norden. Sedan vår verksamhet inleddes har vi kontinuerligt och ödmjukt utvärderat, och vid behov uppdaterat, våra egna arbetssätt och processer, för att ständigt kunna förse våra kunder med lösningar som svarar till nutidens och framtidens behov. Resultatet är välfungerande, evidensbaserade metoder och arbetssätt som uppfattas som relevanta, pålitliga och giltiga av såväl kunder, kandidater och deltagare som oss själva.

Vår framgång ligger i en ständig vilja att kunna erbjuda det som våra kunder efterfrågar, förse kandidater och deltagare som är involverade i processerna med en positiv upplevelse och bidra till ett starkare näringsliv i Österbotten, Norden – och i förlängningen – världen.

Baserat på vår erfarenhet och våra värderingar anser vi att följande saker är framgångsfaktorer i vår sysselsättning:

  • Djup kunskap om din bransch, situation och behov
  • Kvalificerade sök- och utvärderingsprocesser med validerade verktyg
  • Tydliga kravprofiler
  • En aktiv och professionell kontakt under hela processen med både uppdragsgivare och kandidater

Som kund och samarbetspartner får du:

  • En pålitlig samarbetspartner som vill ditt bästa
  • Professionella konsulter med gedigen kunskap och personlig service
  • Tillförlitliga resultat och rekommendationer tack vare vår solida erfarenhet, höga kompetens på området och evidensbaserade verktyg