Kompetensmatchningar

Potential betyder att något kan utvecklas eller bli verklighet i framtiden. Med potential avses i det här sammanhanget att en individ har de kompetenser (t.ex. karaktäristika, motivation, färdigheter, förmågor, erfarenheter) som förutsätts för att på ett effektivt sätt prestera och bidra i en mer krävande, eller annorlunda, roll i framtiden. Alla har potential för något och ingen har potential för allt – därför är det först när vi kan svara på frågan potential för vad? som vi kan identifiera vilka som har potential att åstadkomma det vi vill i just den här specifika situationen. Därför utgår vi alltid från att först reda ut vilken roll eller vilket uppdrag en individ utvärderas för, innan vi kör igång själva utvärderingen. På basis av vad som kommer fram i kartläggningen kan individuella utvecklingsplaner för deltagarna utformas för att de ska kunna nå sin fulla potential. Kompetensmatchningar är ett kraftigt verktyg i t.ex. successionsplaneringsarbete. Syftet med kompetensmatchningen kan också vara att utvärdera deltagarens prestation i nuvarande roll.