Minua innostaa mahdollisuus olla mukana muutosprosesseissa ja nähdä potentiaalia, jota jokaisessa organisaatiossa ja yksilössä on. Olen aidosti kiinnostunut auttamaan yrityksiä kehittymään ja uskon todella projekteihin, joissa olen mukana.

Organisaation kehittämissä ja strategian jalkauttamisessa on kysymys nykytilan tunnistamisesta, tavoitteiden asetannasta ja konkreettisten sekä luovien ratkaisujen löytämisestä tavoitteiden saavuttamiseksi – juuri tällaiset asiat kiinnostavat minua.

A-zeta Consultingilla yhdistän aikaisemman työkokemukseni johto- ja yritystoiminnan kehittämistehtävistä kykyyni lukea ihmisiä, mikä tuo lisäarvoa asiakkaille ja uskottavuutta meille konsulttiyrityksenä. Rehellisyys, selkeys ja motivaatio ovat tärkeitä osia työprosesseissa.

Vapaa-ajalla omistaudun lähinnä perheelleni. Lisäksi harrastan kestävyysurheilua, jossa määrätietoisuus on tärkeä osatekijä. Olen hiljattain suorittanut ”Superklassiker” (neljän eri lajin pitkän matkan kilpailua) ja valmistaudun parhaillaan seuraavaan haasteeseen, mikä kuvaa hyvin persoonallisuuttani- jos olen päättänyt jotain, vien sen loppuun asti. Luovuttaminen ei ole vaihtoehto.