Johtajuuskartoitukset

Johtajuuskartoitukset

Johtajuuskartoituksessa keskitytään osallistujan suoritukseen sekä kykyyn johtajana nyt ja tulevaisuudessa. Johtajuuskartoitukset toimivat hyvänä välineenä esimerkiksi uuden johtoryhmän valinnassa, nykyisen johtajan tai johdon arvioinnissa ja kehittämisessä, sekä johtoryhmän osaamisen puutteiden arviointimenetelmänä. Johtajuuskartoitusten käyttäminen voi olla erityisen arvokasta ja tärkeää, kun uusi toimitusjohtaja astuu virkaan, yritysostoissa, yrityksen uudelleenorganisointi tilanteessa, strategisessa resurssien arvioinnissa ja johtamisen kehitysohjelmissa. Tavoitteena on tunnistaa yksilöiden johtajuuspotentiaali ja tarjota osallistujille käyttäytymistieteellinen näkemys omasta johtamistyylistään, ja näin luoda pohja yksilöllisen kasvun tueksi. Tunnistamalla johtajien vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet pystytään mahdollistamaan organisaation johtamiskulttuurin sekä johtamiskäyttäytymisen edelleen kehittäminen.