Osaamisen tunnistaminen

Osaamisen tunnistaminen

Potentiaali tarkoittaa sitä, että jotain voi kehittää tai jokin voi toteutua tulevaisuudessa. Työpsykologiassa käytetään potentiaalia kuvaamaan sitä, että yksilöllä on tiettyjä ominaisuuksia (esim. luonne, motivaatio, taitoja, kykyjä, kokemuksia) joita edellytetään, jotta voidaan tehokkaalla tavalla toimia, suorittaa ja myötävaikuttaa vaativammassa tai toisenlaisessa roolissa tulevaisuudessa. Kaikilla on potentiaalia johonkin ja kenelläkään ei ole potentiaalia kaikkeen – siksi voimme vasta sitten, kun osaamme vastata kysymykseen potentiaalia mihin?, tunnistaa kenellä on potentiaalia saada aikaan sitä mitä me haluamme juuri tässä kyseisessä tilanteessa. Tämän takia aloitamme aina selvittämällä tehtävänkuvan ja kyseisen roolin vaateet sekä sisällön. Räätälöimällä testejä ja työkaluja tilanteen mukaan voimme kartoittaa, onko potentiaalisella kandidaatilla juuri ne ominaisuudet, jota strategian toteuttaminen vaatii. Tulosten perusteella voidaan myös muodostaa henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia osallistujille, jotta potentiaali voi toteutua tulevaisuudessa.