Hallitusarvioinnit

Hallitusarvioinnit

Hallitus edustaa ja valvoo omistajien etua ja sillä on oltava kelpoisuus tehdä ratkaisevia strategisia päätöksiä. Hallituksen puheenjohtaja on velvollinen varmistamaan, että hallituksella on tarvittava kompetenssi. Hallitusarviointi on loistava työkalu hallituksen puheenjohtajalle varmistamaan hallitusjäsenten pätevyys. Arvioinnin tavoitteena on antaa kokonaiskuva hallituksesta, varmistaen hallituksen tietotaidon, osaamisen sekä tunnistaa mahdollisia kehityskohteita. Hallitusarviointi antaa kuvan hallituksen työtavoista, joka vahvistaa sopeutumista ja joustavuutta sekä edesauttaa tulevaisuuden haasteissa.