När en risk förvandlas till en möjlighet

Visste du att en affärsrisk kopplad till HR är bland de tre mest sannolika affärsriskerna att inträffa? I en undersökning utförd av EY1 2008 framkommer det att hälften av de undersökta företagen inte reagerar på och övervakar risker kopplade till HR. En sådan risk kan handla om en minskning av kritiska kompetenser såväl hos företagets anställda som på den externa arbetsmarknaden eller om utmaningar relaterade till successionsplanering.
Samtidigt har det blivit mera av en regel än ett undantag att marknadsföra sig som ett företag där personalen är företagets viktigaste resurs, och att satsningar på personalens professionella utveckling och arbetsrelaterade välmående görs i enlighet med detta. Det här är såklart en positiv utveckling som får vårt fulla stöd. Däremot vill vi utmana företagsledare att reflektera över de olika aspekterna som finns inbyggt i begreppet ”Vi ser personalen som företagets viktigaste resurs”. Framförallt vill vi i detta blogginlägg lyfta fram att arbetet med de mänskliga resurserna börjar i ett tidigare skede än vid uppgörandet av ett anställningskontrakt, och att det är vid denna insikt som många konkurrensfördelar föds och risker blir till möjligheter.

A-zeta Consulting

Börja i tid

Om personalen är företagets viktigaste resurs, borde arbetet vars syfte är att främja och utveckla denna resurs börja redan i rekryteringsskedet. Som en del av detta arbete borde vi bemöta alla kandidater väl och bedöma dem rättvist. Inte minst för att vi vill försäkra oss om att alla deltagare i processen får en god kandidatupplevelse i sig, men också för att vi bör komma ihåg att icke valda kandidater kan vara eller bli potentiella för framtida tjänster inom företaget. Dessutom kommer flera av dessa kandidater att dela med sig av sin kandidatupplevelse till bekanta och obekanta. Företagets rekrytering är således starkt sammankopplat med företagets varumärke.
En annan viktig aspekt som bör lyftas fram som en viktig del i arbetet som relaterar till företagets viktigaste resurs är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att rätt kandidat anställs. Det här inkluderar framtagandet av en kravprofil för tjänsten som kandidaterna sedan kan matchas mot, en professionell och objektiv utvärdering samt ett gediget beslutsunderlag som underlättar anställningsbeslutet. Speciellt vid nyckelpositioner med stort strategiskt värde blir detta avgörande för verksamhetens framgång.

Kom med på frukostseminarium

Nu vill vi dela med oss av våra erfarenheter kring dessa talangfrågor, och bjuder in till frukostseminarium med temat professionell chefsrekrytering. Under seminariet diskuterar vi bland annat dagens kandidatmarknad, vikten av att använda en professionell rekryteringsprocess och hur du bygger företagets varumärke genom rekryteringsprocessen. Frukostseminariet är också ett perfekt forum för företags- och HR-ledare att samlas och samtala kring strategiska HR-frågor.

Vill ni stärka ert arbete med företagets viktigaste resurs? Anmäl er till frukostseminariet här!

10 april i Jakobstad

17 april i Vasa

18 april i Karleby

A-zeta Consulting

1Ernst & Young (2008). Global Human Resources (HR) Risk: from the danger zone to the value zone. Accelerating business improvement by navigating HR risk. 2008 Global Human Resources Report.