Mikael Still utsedd till Årets alumn 2018!

Mikael Still utsedd till Årets alumn 2018!

Mikael Still är Årets alumn 2018 vid Svenska Handelshögskolan

 

Hanken utser årligen en Årets alumn som via sitt engagemang i samhället varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit aktiv kontakt till högskolan efter sin utexaminering och i år har Hanken valt Mikael Still till Årets alumn.

Hankens skriver såhär om motiveringen till Årets alumn 2018:

”Mikael Still är företagaren och styrelseproffset som har grundat VisionWorks, Plommonet, RomiSystems, A-zeta Consulting och Nooga. Han utexaminerades från Hanken år 1985 med finansiering och investering som huvudämne och har sedan dess engagerat sig i Hankens verksamhet på flera olika sätt, bland annat som gästföreläsare, mentor och Hanken Ambassadör.

I och med sitt engagemang i Hanken är Mikael Still en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studerande och andra alumner.

– Jag är mycket hedrad över utnämningen som Årets Alumn. Det har från första början varit naturligt för mig att identifiera mig med Hanken. Hanken har gett mig ett helt sätt att tänka, som format mig till den jag är i dag. Om jag kan ge något litet av detta tillbaka, kan jag vara nöjd, säger Mikael Still.

– Mikael har alltid ställt upp för Hanken. Han har fungerat i många olika roller hos oss och är bl.a. en uppskattad föreläsare och mentor. Vi är väldigt tacksamma för hans starka engagemang, säger Sören Kock, Hankens prorektor med ansvar för högskolans enhet i Vasa.”

Hela artikeln finns att läsa på Hankens hemsida