Vilka målsättningar har ni i ert företag?

Nytt år med nya målsättningar

Då året närmar sig sitt slut är det många som summerar året som gått och sätter nya mål för det nya året. Årsskiftet upplevs ofta som en bra tidpunkt att ”vända blad”. Det kan gälla allt från ägarnas mål med verksamheten, styrelsens val av strategiska mål för en verksamhet, ledningsgruppens slutliga affärsplan eller personliga målsättningar för vad man vill uppnå inkommande år.

Forskning tyder på att generella och abstrakta beskrivningar av mål är väldigt vanligt – gör så gott du kan, mer kan vi inte begära – men också att de inte är effektiva. Som en reflektion över året som gott kan vi intyga att just förmågan att kunna definiera tydliga mål, få människorna att engagera sig kring dessa mål och sedan kontinuerligt följa upp att man närmar sig målen, är en grundpelare för varje organisations framgång.

Varför ska man reflektera över nuläget?

Om man kommer så långt att man definierat mål och skapat ett engagemang kring målen är det viktigt att reflektera över nuläget, eller ”as-is”, ett uttryck som vi managementkonsulter ofta använder. Orsaken till att en definition av nuläget är viktig är att det möjliggör att man kan bryta ner målen till delmål. Delmålen leder i sin tur till preciserade aktiviteter och projekt som ska utföras för att nå målet. Att få en mera konkret beskrivning som man kan kommunicera med relevanta intressenter på hur man tar sig från punkt A till B. Detta är helt enkelt en viktig ingrediens i en solid affärs- eller verksamhetsplan!

”specifika mål främjar prestationen bättre än generella mål, att svåra mål – om de accepteras – har större motiverande effekt än lätta mål och att feedback leder till större prestation än avsaknad av feedback” (Kaufmann&Kaufmann)

Tydliga målsättningar är en viktig del av en konkurrenskraftig strategi

Låter det inte väldigt enkelt? Det är det också. Varför blir det oftast inte gjort i organisationer? Vi hör ofta ”vi vet inte vart vi är på väg”, “otydlig strategi”, ”vad är våra mål”. Ett hinder vi ofta ser är att man underskattar tiden som framarbetande och upprepade iterationer som definition av delmål, as-is och aktiviteter faktiskt kräver. Det kräver dessutom en relativt gedigen insyn av den verksamhet man verkar inom och en uppfattning om as-is läget. Dethär är ett sådant område vi har haft nöjet att få jobba tillsammans med ett flertal ägare, styrelser, ledningsgrupper och ledare under det gångna året. Vi tror att det behövs – inte för att man inte själv klarar av det – utan för att det kräver relativt mycket tid, parallellt med det dagliga arbetet. Dessutom är tydliga målsättningar en viktig del av en konkurrenskraftig strategi! Det kräver även kritiskt ifrågasättande om vad man vill och hur saker och ting står till på riktigt. Då är objektiva, tillfälliga resurser med både erfarenhet och metoder en bra lösning för att sätta målsättningarna på plats. Sedan bör man med fördel koppla målsättningarna, som svarar på ”vart?” till ett syfte, som svarar på ”varför?”, men detta kan vi ta i en annan bloggpost.

Med detta vill vi passa på att önska er ett Framgångsrikt Gott Nytt år och vi hoppas att ni når era målsättningar!