Mikaela är utbildad tradenom med marknadsföring som inriktning. I sin ungdom prövade hon på många olika branscher utomlands – oftast i en organiserande roll. Till en av Mikaelas mest utmärkande erfarenheter hör arbetet som Chief Stewardess på ett flertal tall ships. Hon gick vidare till att jobba inom Project Management och senare som VD assistent på Nautor’s Swan. Mikaela är A-zeta Consultings första anställda och håller i allt från administration till marknadsföring. Som Office Manager har hon bl.a. mycket kontakt med våra kunder, planerar och organiserar våra event.