Det jag tycker mest om i mitt jobb är att vi tillsammans med kunderna arbetar mot gemensamma mål. Variationen i mitt arbete är också något som jag gillar, ena dagen sitter jag på kontoret och jobbar med strategiarbete för att nästa dag t.ex. jobba med processutveckling och är med på rundvandring i en fabrik.

Att lyssna på kunden är det absolut viktigaste i mitt jobb, och att jag som konsult kan förmedla trygghet till kunden under en förändringsprocess.

Eftersom jag även har lång erfarenhet av olika branscher och förmansuppdrag kan jag titta på saker ur flera synvinklar och jag är noga med att ta reda på vad som är viktigt för kunden och alla medarbetare i en organisation. Jag är redo att lära mig stå på huvudet om det är det som krävs för att få sakerna förstådda på en konkret nivå.

Jag får energi av människor och friluftsliv. Jag står med båda fötterna på jorden men ibland ”flyger” jag, speciellt då jag är ute med familjens draghund. Han drar allt från bildäck, kickbike och släde, beroende på vilken årstid det är. Mycket av min fritid går också till att vara supporter och fotbollsmamma till mina barn.