I mitt arbete på A-zeta Consulting har jag möjlighet att kombinera konkreta kundprojekt med min forskning om talent management och psykiskt välbefinnande. Mitt kärnintresse ligger i upplevelsen hos individen under rekryterings-, utvärderings- och utvecklingsprocesser, och i utformningen av HR- och TM-praktiker för att på bästa sätt ta tillvara den talang som finns inom organisationen.

Jag vill vara en brygga mellan teori och praktik och en extern resurs till kunden i HR- och TM-aktiviteter. Jag upplever att kundrelationen blir speciellt viktig när det kommer till frågor som rör människorna i organisationen, frågor som ofta är känsliga. Jag ser saker ur olika synvinklar och har förmågan att växla mellan ett helhetsperspektiv och att gå ner på detaljnivå.

Eftersom det ofta är högt tempo på jobbet tycker jag om att ta det riktigt lugnt när jag är ledig. Allt handlar om balans och därför väljer jag gärna att hämta energi i skogen eller vid vattnet så ofta jag har möjlighet. När jag var yngre spelade jag fotboll på FM-nivå och därför är motion och rörelse också viktigt för mig.