Janina är Juniorkonsulten hos oss med ett passionerat intresse för Talent Management (TM). Parallellt med sitt arbete som Juniorkonsult bedriver Janina doktorandstudier i utvecklingspsykologi där hon främst riktar in sig på hur organisationer kan främja välbefinnandet hos medarbetare utifrån ett Talent Management-perspektiv. Denna kombination av teori och praktik är till nytta då hon i sitt arbete hjälper organisationer med hela ”Talent Management”-processen – att attrahera, utvärdera, utveckla och behålla talanger.