Dan har omfattande erfarenhet av ledarskapsuppgifter inom kraftigt växande företag verksamma i tillverkande industri. Han har senaste åren jobbat med uppbyggnaden av en Skandinavisk sälj- och serviceorganisation. Tidigare har uppbyggnad av högpresterande organisationer med fokus på Engineering, Försäljning & Service varit centralt. Ledning av nyligen förvärvade bolag har gett en god förståelse för utmaningarna vid företagsförvärv.