Hur rekryterar ni rätt personer till rätt position?

Människorna är ett företags viktigaste resurs

Tar man bort människorna ur en organisation så finns ingenting kvar. Även den mest moderna och automatiserade organisationen man kan föreställa sig behöver människor för att åtminstone sätta upp mål och bestämma hur målen ska nås. I de flesta organisationer är det dessutom människor som utför en stor del av arbetet och till största delen påverkar hur bra verksamheten går. Människor är med andra ord helt
kritiska för alla organisationers framgång.

gubbar2

Hur görs en lyckad rekrytering?

Vi på A-zeta Consulting tror på vikten av att välja rätt personer, säkerställa att personer jobbar på rätt nivå i organisationen och med rätta saker, samt stötta personer i deras kontinuerliga utveckling.

För att lyckas med våra rekryteringsuppdrag kombinerar vi vår tro på människans vilja och förmåga att utvecklas tillsammans med empiriskt stödda arbetspsykologiska test. Vi har med andra ord en i grunden positiv människosyn som lägger grunden för vårt arbete. Genom att arbeta med objektiva och empiriska metoder säkerställer vi att subjektiva och icke-empiriska tyckanden och åsikter inte fördunklar våra omdömen eller leder oss till felaktiga val, slutsatser eller rekommendationer.

Våra kunder använder oss i rekryterings-, ledarskapsutvärderings- och andra personfrågor eftersom vi:

– Tillför expertis

– Bidrar med ett externt och objektivt perspektiv

– Möjliggör effektivt resursutnyttjande (kundorganisationens resurser sätter inte tid på fel saker)

Hur jobbar vi i rekryteringsprocessen?

För att lyckas med detta behöver vi erfarenhet, tydliga processer och fungerande verktyg. Våra verktyg är, tillsammans med vår erfarenhet, vår absolut viktigaste resurs i vårt arbete med människor. Våra arbetspsykologiska tester stöds av forskning. Det här innebär att testerna mäter vad de ska mäta, och att resultaten är pålitliga och noggranna. När en person genomför ett av våra arbetspsykologiska test, jämförs resultatet med en referensgrupp på 1000+ personer.

Orsaken till att vi fokuserar på objektiva bedömningar i form av arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer är att de förutsäger en individs arbetsposition bättre än ostrukturerade intervjuer, subjektiv slutledningsförmåga och att förlita sig på magkänsla.

Här kan du läsa mera om A-zeta Consultings rekryteringsprocess

Deal2

Behöver ni hjälp med att rekrytera? Kontakta oss så berättar vi mera om vår rekryteringsprocess.